• Kroppsøvingsglede: feltstudie i kroppsøving, motivasjon og didaktikk 

      Mathiassen, Jan Cato (Master thesis, 2013)
      Ikke alle opplever kroppsøvingsfaget som positivt, og hensikten med prosjektet «Kroppsøvingsglede» har vært å utforme og gjennomføre en alternativ undervisningsmodell som i større grad enn tidligere har fokus på trivsel ...