• Kommunikativ funksjonalitet kontra formell korrekthet 

      Monsen, Marte (Master thesis, 2008)
      Norsk: Forståelighet og kommunikativ funksjonalitet er to sentrale kriterier innenfor vurderingen av ”Norskprøve 3”, som er prøven som skal måle hvorvidt kandidater har nådd det som i Felles europeisk rammeverk (2001) ...