Show simple item record

dc.contributor.authorSkjønhaug, Hanna Marie O.
dc.date.accessioned2009-04-17T13:26:07Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132298
dc.descriptionMastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2008en
dc.description.abstractNorsk: Denne masteravhandlingen er en fenomenologisk studie av tre elitedirigenters klangpraksis. Forskningsspørsmålet er: ”Hvordan forstår et lite utvalg ledende skandinaviske kordirigenter fenomenet korklang, og hvordan jobber de for å realisere sine klangideal?”. Materialet ble samlet inn ved hjelp av to vitenskapelige metoder, det kvalitative forskningsintervju og observasjon. Informantene er Eric Ericson, Maria Gamborg Helbekkmo og Grete Pedersen. Observasjonen har foregått i deres faste kor, henholdsvis Eric Ericsons Kammarkör, Voci Nobili og Det Norske Solistkor. Den franske fenomenologen Merleau-Ponty er avhandlingens hovedteoretiker. Hans teorier benyttes for å belyse dirigentenes klangpraksis. Spesielt er hans tenkning rundt gestikk – både kroppslig og verbal – viktig for forståelsen av dirigentenes kommunikasjonsformer. De tre dirigentene, som alle bedriver korpraksiser på høyt internasjonalt nivå, arbeider på forskjellige måter med klangprosjektet. De har ulike klangideal og tar i bruk ulike arbeidsmetoder for å realisere disse. Alle tre viser på hver sin måte at klang er en fundamental del av et kors musisering – et sentralt arbeidsområde for dirigenter. English: This Master’s thesis is a phenomenological study of three elite conductors’ choral sound practice. The research question is: ”How does a small selection of leading Scandinavian choir conductors understand the phenomenon of choral sound and how do they work to realise their sound ideal?”. The material was compiled using two scientific methods, the qualitative research interview and observation. The informants are Eric Ericson, Maria Gamborg Helbekkmo and Grete Pedersen. The conductors were observed during work with their regular choirs, Eric Ericson’s Chamber Choir, Voci Nobili and The Norwegian Soloists’ Choir, respectively. The French phenomenologist Merleau-Ponty is the thesis’ main theoretician. His theories are applied to elucidate the conductors’ sound practice. Particularly his thinking on gestures – both bodily and verbal – is important for the understanding of the conductors’ communication forms. The three conductors, all of whom are practising conductors in choirs of high international repute, use different approaches to achieving the ideal choral sound. They have different sound ideals and apply different working methods to realise them. All three demonstrate in their own unique way that sound is a fundamental part of a choir’s musical expression – a key area of focus for conductors.en
dc.format.extent877690 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectMusikkvitenskapen
dc.subjectDirigeringen
dc.subjectKlangen
dc.subjectMIKS
dc.titleMysteriet korklang: en fenomenologisk studie av tre elitedirigenters klangpraksisen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music theory: 112en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record