• Tilrettelegging for gravide arbeidstakere i ambulansetjenesten 

   Persson-Koppang, Sunniva M. O.; Stigar, Kine Alexandra C.; Aarsand, Eva (Master thesis, 2023)
   Kjønnsfordelingen i ambulansetjenesten er i endring. Andelen kvinner i fertil alder øker, noe som sannsynligvis medfører en økende andel gravide arbeidstakere i ambulansetjenesten. På generelt grunnlag står gravide for en ...
  • Tilrettelegging for gravide arbeidstakere i ambulansetjenesten 

   Persson-Koppang, Sunniva Malene; Stigar, Kine Alexandra Caspari; Aarsand, Eva (Master thesis, 2023)
   Kjønnsfordelingen i ambulansetjenesten er i endring. Andelen kvinner i fertil alder øker, noe som sannsynligvis medfører en økende andel gravide arbeidstakere i ambulansetjenesten. På generelt grunnlag står gravide for en ...
  • Tilrettelegging for gravide arbeidstakere i ambulansetjenesten 

   Persson-Koppang, Sunniva Malene; Stigar, Kine Alexandra Caspari; Aarsand, Eva (Master thesis, 2023)
   Kjønnsfordelingen i ambulansetjenesten er i endring. Andelen kvinner i fertil alder øker, noe som sannsynligvis medfører en økende andel gravide arbeidstakere i ambulansetjenesten. På generelt grunnlag står gravide for en ...