• Erfaringsbasert læring i Hæren, reaktivt eller fremoverlent? 

      Andersen, Rune; Skogen, Tor-Egil (Master thesis, 2020)
      Organisasjoner har et ønske om å fremstå som en organisasjon som lærer, utvikler seg og utnytter det potensiale som finnes i organisasjonen. Endringsvillighet regnes som avgjørende for at organisasjoner skal være levedyktig. ...