• Kunnskap- og kompetansedeling i politiet - muligheter og begrensninger 

      Asle, Johnsen; Ingrid, Åssveen (Master thesis, 2022)
      Hensikten med studien er å undersøke hvordan det jobbes med kunnskap- og kompetansedeling innenfor etterforskningsfaget i politidistriktene, og hva som bidrar til å påvirke muligheten for å lykkes med dette arbeidet, noe ...