• Militær ledelse etter tjue år med internasjonale operasjoner 

      Beckhaug, Truls V.; Beckhaug, Eli M. Moen (Master thesis, 2023)
      I denne oppgaven ønsker vi å belyse hvordan Forsvaret forvalter faget ledelse, og særlig hvordan ledelseserfaringer fra de siste 20 års internasjonale operasjoner tilkommer nye ledere i Forsvaret. Vi har tatt utgangspunkt ...