• Lærer politiet av kriser? 

      Næsje, Alf Halvar; Landrø, Kari; Berg, Lillian Tangen (Master thesis, 2023)
      Målsetningen med denne undersøkelsen er å se nærmere på problemstillingen: Hvordan jobber politiet med organisatorisk læring etter en krise? For å besvare problemstillingen har vi utformet fire forskningsspørsmål med ...