• Microsoft 365 i offentlige organisasjoner: Opplevelser av innføringen 

      Grønseth, Marie Lund; Bergerud, Kathrine Fagernæs (Master thesis, 2022)
      Formålet med denne masteroppgaven har vært å få kunnskap om hvordan ansatte i offentlige organisasjoner opplever innføringen av Microsoft 365 og hvordan det har endret arbeidsdagen deres, sett i lys av arbeidet med digital ...