• Fjernarbeid i Forsvaret- muligheter og begrensninger 

      Bergh, Karl Magnus; Næs, Fredrik Storteig; Dale, Kathrin Høydalsvik (Master thesis, 2023)
      Sammendrag Fjernarbeid er en arbeidsform som har blitt stadig mer populær de siste årene, og flere organisasjoner er i ferd med å finne ut hvordan de på en effektiv måte skal nyttiggjøre seg av arbeidsmetoden. Forsvaret ...