• Formidlingsprosessen av synshjelpemidler i Oslo og Akershus 

      Birkals, Simon (Master thesis, 2014)
      Studien har en organisasjonsteoretisk tilnærming til offentlig forvaltning med samarbeidsflaten mellom kommune og stat, med den rolle- og ansvarsfordelingen som der foreligger, som hovedfokus. Formålet med studiet er å ...