• En kvalitativ studie av lavt sykefravær blant lokomotivførere 

      Eggen Somdalen, Hanne Marit; Caspari, Nina; Olsen Johannessen, Roar (Master thesis, 2017)
      Vårt utgangspunkt for avhandlingen var hvorfor sykefraværet er så lavt blant lokomotivførere. Forklaringen på lavt sykefravær er kompleks og består av mange faktorer. Vi søkte å finne noen grunnleggende faktorer som kunne ...