• Norsk forsyningssikkerhet- og kraftberedskap 

      Eivind Holten (Master thesis, 2023)
      Sammendrag Formålet med denne oppgaven har vært å evaluere kvaliteten til norsk forsyningssikkerhet- og kraftberedskap. Det norske kraftsystemet er en svært viktig og kompleks infrastruktur bestående av mange mennesker, ...