• Forvaltning i politiet – intensjoner og realiteter 

      Elvestad, Erik; Skomedal, Åshild (Master thesis, 2011)
      Masteravhandlingen ”Forvalting i politiet – intensjoner og realiteter” er forfattet av to ansatte i Hedmark politidistrikt. Gjennom de senere års krav om effektiv ressursbruk for best mulig å løse kjerneoppgavene i politiet, ...