• Assistent i BPA-ordningen: Med lua i hånda? 

      Syljeset Skurdal, Gine; Enger, Per Ingar (Master thesis, 2019)
      Assistenter i BPA-ordningen kan være en gruppe som har utfordrende arbeidsforhold. Regelen er et ansettelsesforhold i en organisasjon eller kommune, men i hovedsak finnes det et ledd imellom, i form av bruker selv, eller ...