• Modernisering og effektivisering av Forsvarets HR-virksomhet 

      Furulund, Filip (Master thesis, 2016)
      Grunnlaget for denne oppgaven har bakgrunn i de senere års arbeid innen forsvarets Human Resources (HR) systemer. HR som fagfelt i Forsvaret har de siste 4 årene blitt satt fokus på. Nylig publiserte rapporter, pågående ...