• Motivasjon i et Ledelsesperspektiv 

      Ibrahim, Abir Mohammed (Master thesis, 2016)
      I denne kvalitative studien ønsker jeg å belyse hvordan ledere motiverer sine medarbeidere til å yte mer i arbeidsplassen. Ledelse og motivasjon er et tema som har vært i fokus hos flere forskere, hvor det er utforsket og ...