• Hva kjennetegner forebyggende sikkerhetsarbeid på 2020-tallet 

      Alexander Staib; Jørgen Lishagen (Master thesis, 2023)
      Temaet for denne oppgaven er hva som preger forebyggende sikkerhet sikkerhetsarbeid i Norge på 2020-tallets. I lys av aktuelle hendelser, nasjonalt og internasjonalt, har vi observert en vesentlig økning i oppmerksomheten ...