• Implementering av ledelsesstrategier i Øst politidistrikt 

      Johan Knoph Bjerknes (Master thesis, 2022)
      Formålet med studien har vært å besvare et ønsket informasjonsbehov fra HR-avdelingen i Øst politidistrikt. Temaet for oppgaven er implementering av ledelsesstrategier i politidistriktet. Jeg har undersøkt hvordan ledere ...