• Lojalitet. Innhold, premisser & varianter 

      Johansen, Øystein Kyrre (Master thesis, 2016)
      Denne master oppgaven er skrevet i forbindelse med et studie i offentlig ledelse og styring ved Høgskolen i Hedmark campus Rena. Interessen for tema lojalitet er en følge av egen erfaring, studiet og temaets aktualitet. ...