• Medborgardialog : Att organisera medborgardeltagande i prioriteringsprocessen 

      Johansson, Christina; Stjernström, Eva; Thörnqvist, Margaretha (Master thesis, 2008-01-25)
      Svensk : Vi har inspirerats av en föreläsning av Jennifer Gibson från University of Toronto. I denna presenterades hur man förankrat beslut kring prioriteringar hos medborgarna, och hur man därigenom undvikit kraftiga ...