• Dreining fra styring til ledelse i NAV? 

      Sollien, Heidi; Tollan, Hanna S.; Lernæs, Heidi (Master thesis, 2019)
      I denne oppgaven ønsker vi å se om NAV klarer å dreie organisasjonen fra styring til mer ledelse. Bakgrunnen for dette er Vågengutvalgets ekspertrapport om NAV og ansettelsen av Sigrun Vågeng som ny Arbeids- og velferdsdirektør. ...