• Translasjon av kompetanse fra en ekstern organisasjon 

      Lind, Hilde Synnøve (Master thesis, 2012)
      Det har vært mange saker i media de siste årene om korrupsjon og misligheter i offentlig sektor. Det er her et paradoks trer frem. Kommunerevisjonen har i forkant fremmet anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporter, ...