• Bruk av balansert målstyring i politietaten 

      Fagerheim, Mona; Olsen Johannessen, Håvard (Master thesis, 2017)
      Formålet med denne masteravhandlingen er å undersøke bruken av balansert målstyring i politietaten. I oppgaven er Upper Echelon perspektivet samt betingelsesteori, benyttet i et forsøk på å forklare hva som gjør at noen ...