• Bruk av tvangsmidler ved en akuttpsykiatrisk avdeling 

      Vatne, Erik (Master thesis, 2015)
      Bakgrunn: I de senere årene har det vært stort fokus på bruk av tvang innen psykiatri i Norge, både offentlig og i fagmiljøer. Å redusere unødvendig bruk av tvang er viktig både i behandlingsmessig og etisk perspektiv. ...