• Etterforskeres opplevde status i politiet 

      Sliper, Aleksander; Vigen, Jo Emil (Master thesis, 2021)
      Temaet for denne masteroppgaven er etterforskeres opplevde status internt i politiet. Etterforskningens status har særlig det siste tiåret vært gjenstand for oppmerksomhet i media, hos Riksadvokaten og Politidirektoratet. ...