• Nærpolitireformen – et spørsmål om tillit 

      Vingereid, Natascha (Master thesis, 2022)
      Bakgrunn Denne masteroppgaven har sitt utspring i politireformer som er implementert i Norge, Sverige og Danmark. Formålet med reformene har blant annet vært et nærpoliti, men våre to naboland opplevde heller et fjernpoliti. ...