• Gratisarbeid –et tegn på trivsel og motivasjon? 

   Hurlen, Bjørn, Kjetil (Master thesis, 2017)
   Jeg har i denne studien benyttet meg av en kvantitativ metode for å bekrefte følgende hypotese: Ansatte på lavt nivå i Forsvaret har en arbeidsmoral som kommer til uttrykk gjennom et ønske om å prestere på høyt nivå i sitt ...
  • Samordning av helseberedskap mellom Forsvaret og helsesektoren i totalforsvaret 

   Rooseboom de Vries, Jean-Bobér (Master thesis, 2017)
   Målet med denne avhandlingen har vært å beskrive hvordan Forsvaret og helsesektoren samarbeider om helseberedskap i totalforsvarsperspektivet. De store endringene i totalforsvaret siden murens fall i 1989, samt Sovjetunionens ...