• Fagbibliotekenes samfunnsoppdrag 

      Fylking, Cecilia Black (Master thesis, 2017)
      Bakgrunn: Det eksisterer få styringssignaler omkring hva UH-fagbibliotekenes samfunnsoppdrag er eller skal utgjøre. Hvordan fagbibliotekene defineres er opp til den enkelte utdanningsinstitusjon, og det muliggjør en mer ...