• Sikkerhetskultur i politiet 

      Bostrøm, Lotte M.E.; Grimstad, Astrid A.; Palmer, Andreas (Master thesis, 2021)
      Politiet er det sivile samfunnets maktapparat, og er gjennom denne rollen gitt en rekke viktige oppgaver som kan være risikofylte og krevende. Det skal være trygt å arbeide i politiet, og politiet skal drive sin virksomhet ...