• Fra delt til enhetlig ledelse i UH sektoren 

      Hopland, Tor Magnus (Master thesis, 2016)
      Tema for denne masteroppgaven er ledelse i UH-sektoren i lys av New Public Management, med spesielt fokus på overgangen fra delt til enhetlig ledelse. Problemstillingen er: «Hvordan oppleves endringen fra delt til enhetlig ...