• Administrativ styring av kommuner i økonomisk ubalanse 

      Hornæs, Anne-Lise; Kaatorp, Liv; Haugan, Frode (Master thesis, 2011)
      I denne studien har vi beskrevet fem kommuner som har, eller nylig har hatt økonomiske vansker. Fokuset har vært rådmannsrollen og hvilke strategier de forskjellige rådmennene velger for å bidra til å få kommunen i økonomisk ...