• Bruk av balansert målstyring i politietaten 

   Fagerheim, Mona; Olsen Johannessen, Håvard (Master thesis, 2017)
   Formålet med denne masteravhandlingen er å undersøke bruken av balansert målstyring i politietaten. I oppgaven er Upper Echelon perspektivet samt betingelsesteori, benyttet i et forsøk på å forklare hva som gjør at noen ...
  • Virksomhetsstyring i Løten kommune: en studie av balansert målstyring og kvalitetsmodellen CAF 

   Follestad, Carl Gustav; Johansen, Jon Arne (Master thesis, 2012)
   Den teoretiske gjennomgangen viser at CAF-modellen og balansert målstyring tar opp sider ved den "moderne kommune". Med bakgrunn i CAF-modellen, teoriene til Kaplan og Norton og tankesettet New Public Management (NPM) har ...