• KOSTRA - vi teller, men teller det vi teller? 

   Ranheim, Anne Kari (Master thesis, 2011)
   KOSTRA er et nasjonalt rapporteringssystem som skal gi sammenlignbare data om tjenesteproduksjon, ressursbruk og behov i kommunesektoren. Formålet med denne oppgaven er å teste følgende hypotese: De tallene som kommunene ...
  • Virksomhetsstyring i Løten kommune: en studie av balansert målstyring og kvalitetsmodellen CAF 

   Follestad, Carl Gustav; Johansen, Jon Arne (Master thesis, 2012)
   Den teoretiske gjennomgangen viser at CAF-modellen og balansert målstyring tar opp sider ved den "moderne kommune". Med bakgrunn i CAF-modellen, teoriene til Kaplan og Norton og tankesettet New Public Management (NPM) har ...