• Inn- eller utdanning? Om dannelsesaspektet i høyere utdanning 

      Sandvoll, Astrid (Master thesis, 2013)
      Begrepet dannelse har alltid vært nært knyttet til utdanning, men har hatt ulikt fokus opp gjennom historien. Begrepet har fått økt fokus de senere år, bl.a. takket være Dannelsesutvalget som i 2009 la frem sin rapport ...