• Handeln i västra Värmland : ett förhållande i förändring 

      Björck, Anders; Engstig, Mikael (Master thesis, 2008)
      Svensk : Syftet med vår uppsats är att undersöka några effekter på en definierad region kring Charlottenbergs Shoppingcenter som öppnade hösten 2006. De effekter vi valt att studera är effekten på flödet av människor och ...