• Det digitale dilemma 

      Hillersøy, Janne (Master thesis, 2019)
      Digital teknologi har hatt ei enorm utvikling dei siste ti- åra, og har gjort sitt inntog i private hus og heimar. Datateknologi er i dag ein stor del av vårt liv og vår kvardag. Fleire og fleire nyttar i dag datateknologi ...