• Etablering av eiendomsforvaltning i forsvarssektoren : virkemidler for å oppnå effektivitet 

   Skåret, Petter (Master thesis, 2011)
   Forsvarsbygg (FB) ble etablert 1. januar 2002 som en forvaltningsbedrift med et eget styre. Året etter ble virksomheten endret til nettobudsjettert forvaltningsorgan med utvidede fullmakter. 2010 ble styret avviklet og fra ...
  • Kontroll og tillit 

   Steen, Mona Elin; Pettersen, Trond (Master thesis, 2015)
   Tema for denne studien er sammenhengen mellom stort fokus på dokumentasjon, rapportering og kontroll og følelsen av tillit hos medarbeidere og ledere. Problemstillingen er: Hvordan oppleves sammenhengen mellom et stort ...