• Effekter og implikasjoner av "enhetlig ledelse" 

      Gustad, Ian (Master thesis, 2012)
      Dette masterstudiet setter fokus på effekter etter reformen ”enhetlig ledelse” i sykehus. Bakgrunnen for studien er stortingsvedtaket av den 6. juni 2001 om innføring av sykehusreformen. Reformen er beskrevet som en av de ...