• Kontroll og tillit 

   Steen, Mona Elin; Pettersen, Trond (Master thesis, 2015)
   Tema for denne studien er sammenhengen mellom stort fokus på dokumentasjon, rapportering og kontroll og følelsen av tillit hos medarbeidere og ledere. Problemstillingen er: Hvordan oppleves sammenhengen mellom et stort ...
  • Ledelse fra midten. En analyse av mellomlederes opplevde handlingsrom for ledelse i videregående skole 

   Jenssen, Birgit Aasgaard; Langli, Henriette; Turmo, Hilde (Master thesis, 2012)
   Denne oppgavens hovedformål har vært å belyse mellomlederes opplevelse av handlingsrom. Forskningsfeltet har vært mellomledere for pedagogisk personale i videregående skoler i Hedmark Fylkeskommune. Vi har gjennom dette ...
  • Mellomledelse i tonivåkommuner. En studie av mellomledelse i Fet, Nes og Sørum 

   Andresen, Hanne Kvifte (Master thesis, 2014)
   I denne oppgaven har jeg sammenlignet mellomlederrollen i tre mellomstore kommuner organisert etter tonivåmodellen. Problemstillingen lød som følger: Hvilke utfordringer opplever mellomledere i tonivåkommuner? Jeg delte ...