• Fra miljø til klima: om utviklingen av en klimapolicy i Statsbygg 

      Sveen, Mari Haave (Master thesis, 2013)
      I både norsk og internasjonal sammenheng har global oppvarming og behov for utslippsreduksjon av klimagasser vært et av de store politiske temaene. De siste årene har også byggesektoren blitt en del av klimadebatten, og ...