• Lojalitet. Innhold, premisser & varianter 

   Johansen, Øystein Kyrre (Master thesis, 2016)
   Denne master oppgaven er skrevet i forbindelse med et studie i offentlig ledelse og styring ved Høgskolen i Hedmark campus Rena. Interessen for tema lojalitet er en følge av egen erfaring, studiet og temaets aktualitet. ...
  • Mellomledelse i tonivåkommuner. En studie av mellomledelse i Fet, Nes og Sørum 

   Andresen, Hanne Kvifte (Master thesis, 2014)
   I denne oppgaven har jeg sammenlignet mellomlederrollen i tre mellomstore kommuner organisert etter tonivåmodellen. Problemstillingen lød som følger: Hvilke utfordringer opplever mellomledere i tonivåkommuner? Jeg delte ...