• Fra delt til enhetlig ledelse i UH sektoren 

   Hopland, Tor Magnus (Master thesis, 2016)
   Tema for denne masteroppgaven er ledelse i UH-sektoren i lys av New Public Management, med spesielt fokus på overgangen fra delt til enhetlig ledelse. Problemstillingen er: «Hvordan oppleves endringen fra delt til enhetlig ...
  • Lojalitet. Innhold, premisser & varianter 

   Johansen, Øystein Kyrre (Master thesis, 2016)
   Denne master oppgaven er skrevet i forbindelse med et studie i offentlig ledelse og styring ved Høgskolen i Hedmark campus Rena. Interessen for tema lojalitet er en følge av egen erfaring, studiet og temaets aktualitet. ...