• Medarbeidersamtalen, et nyttig ledelsesverktøy? 

      Pita, Edin (Master thesis, 2014)
      Temaet for denne studien er medarbeidersamtalen. I oppgaven har jeg hatt som mål å finne ut om ledere og medarbeidere opplever medarbeidersamtalen som et nyttig ledelsesverktøy. Et annet viktig element som har blitt ...