• REGNSKAP I KOMMUNENE: En empirisk studie av Trondheim kommune 

      Nhat Hien Tran, Le (Master thesis, 2016)
      Kommunens hovedoppgaver er å bruke de midlene de rår over til å dele det ut til innbyggerne gjennom velferd og innenfor de rammene lovgivningen og de folkevalgte fastsetter. Hensikten med denne utredningen er å se nærmere ...