Show simple item record

dc.contributor.authorHerseth, Janne
dc.contributor.authorNyberg, Gry Bente Eliassen
dc.date.accessioned2011-06-22T13:29:47Z
dc.date.available2011-06-22T13:29:47Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132392
dc.description.abstractBakgrunnen for masteroppgaven ”En studie om organisasjonsutvikling i Eidskog og Åmot kommuner med hovedvekt på endrings- og omstillingsprosesser” er forfatternes mange års erfaring fra kommunal sektor, samt at det var interessant for oss å finne ut mer om endrings- og omstillingsarbeidet som har foregått i disse kommunene de senere årene. Dette resulterte i følgende forskningsspørsmål: Hvordan foregår utviklingsarbeid i Eidskog og Åmot kommuner og hvilken effekt har endrings- og omstillingsprosessene hatt på tjenestetilbudet til innbyggerne i de to kommunene? Datagrunnlaget for undersøkelsen er basert på en spørreundersøkelse mot alle ansatte i de to kommuner, intervjuer i forkant av spørreunderskelsen med rådmenn og ordførere fra begge kommuner. I etterkant er det foretatt dybdeintervjuer med rådmenn i hver av kommunene, pluss fire tilfeldig utvalgte medarbeidere uten personal- og økonomiansvar. Funnene viser at det er stort samsvar i svarene fra respondenter og informanter i de to kommunene, med unntak av spørsmålene vedrørende ledelse. Her er ansatte i Eidskog mer positive enn i Åmot. En konklusjon fra spørreundersøkelsen er at det blant alle ansattegrupper i kommunene er enighet om at det er behov for endringsprosesser, samt at begge kommunene har gode visjoner og langsiktige planer/mål for slike prosesser. Når det gjelder vurdering av gjennomføring og resultatene av prosessene, skiller de ulike personalgruppene lag. Ledelsesgruppene er mer positive både til prosessene som er gjennomført og resultatene som er oppnådd, enn medarbeiderne på ”grunnplanet”. Begge kommuner framstår gjennom denne undersøkelsen som toppstyrte organisasjoner. Overordnet ledelse initierer de fleste endringer og er i langt større grad enn ansatte på grunnplanet og deres tillitsvalgte involvert i endringsarbeidet.. Medarbeiderne på grunnplanet er positve til endringsprosesser, men ønsker mer informasjon, involvering og påvirkning i prosessene. En hovedkonklusjon er at vellykkede endringsprosesser for å bedre tjenestetilbud bør fokusere mer på og i større grad involvere grunnplanet i organisasjonene. I tillegg bør slike prosesser ta bedre hensyn til medarbeidernes erfaringer og tanker, samt sette i gang tiltak som evalueres før man går videre eller velger andre tiltak. Her har begge kommuner et forbedringspotensiale i sitt videre arbeid med organisasjonsutvikling.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectendringsledelseen_US
dc.subjectomstillingen_US
dc.subjectkommuneren_US
dc.subjectspørreundersøkelseren_US
dc.subjectorganisasjonsutviklingen_US
dc.subjectmedvirkningen_US
dc.subjectansatteen_US
dc.titleEn studie om organisasjonsutvikling i Eidskog og Åmot kommuner med hovedvekt på endrings- og omstillingsprosesseren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber118en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record