Show simple item record

dc.contributor.authorFrydenlund, Elisabeth
dc.date.accessioned2012-01-13T14:15:55Z
dc.date.available2012-01-13T14:15:55Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132406
dc.description.abstractProblemstilling: Bidro det offentlige regionale eierskapet i Eidsiva Energi til regional verdiskaping og utvikling i Innlandet i lys av større industrielle og samfunnsrelaterte prosjekter gjennomført av Eidsiva de siste 10 år? Er det sannsynlig at disse utviklingsprosjektene ville blitt gjennomført dersom selskapets ikke hadde hatt offentlige regionale eiere? Forskningsspørsmål: 1) Bidrar det offentlige regionale eierskapet i Eidsiva til at selskapet satser på regionale utviklingsprosjekter i større grad enn man ellers ville ha gjort med fjerne eiere? 2) Har vi eksempler på regionale utviklingsprosjekter som sannsynligvis ikke ville vært gjennomført uten et regionalt eierskap? 3) Er Eidsivas utbyttestrategi og investeringsstrategi annerledes med regionale eiere enn den ville vært med fjerne eiere? 4) På hvilken måte bidrar det regionale eierskapet og hovedkontorets plassering i regionen til utvikling av regional kompetanse, arbeidsplasser og regional attraktivitet? Metode: Studien er gjennomført som en teoriprøvende case-studie med bruk av eksplorativ, kvalitativ metode som tar utgangspunkt i tidligere forskning på området. Kvalitative primærdata er innsamlet gjennom semi-strukturerte dybdeintervjuer med utvalgte informanter. Konklusjoner: Studien bekrefter at Eidsivas regionale eiere bidrar til regional verdiskaping og utvikling på en rekke forskjellige måter, og at eierne i stor grad satser på regionale utviklingsprosjekter. Studien indikerer at det er lite sannsynlig at fjerne eiere ville ha bidratt til regional utvikling på den samme måten. Analysen av innsamlede data viser at alle de tre teoriene som er valgt som teoretisk ramme for studien, New Public Management, Sosial kapital og Kreativ kapital, samvirker for å belyse sammenhengen mellom regionalt eierskap og regional utvikling.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectEidsiva Energino_NO
dc.subjectInnlandetno_NO
dc.subjectverdiskapingno_NO
dc.subjectutviklingno_NO
dc.subjectkvalitativ metodeno_NO
dc.subjectdybdeintervjuerno_NO
dc.titleEt krafttak for Innlandet. Det regionale offentlige eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes verdiskaping i regionene.no_NO
dc.title.alternativeEn case-studie av Eidsiva Energi.no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber114no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record