Show simple item record

dc.contributor.authorElvestad, Erik
dc.contributor.authorSkomedal, Åshild
dc.date.accessioned2012-01-12T10:18:46Z
dc.date.available2012-01-12T10:18:46Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132410
dc.description.abstractMasteravhandlingen ”Forvalting i politiet – intensjoner og realiteter” er forfattet av to ansatte i Hedmark politidistrikt. Gjennom de senere års krav om effektiv ressursbruk for best mulig å løse kjerneoppgavene i politiet, falt valget naturlig på en studie om forvaltningsoppgavene i politiet. Vi endte opp med å gjennomføre en undersøkelse av hvordan dagens forvaltningsoppgaver i politiet brukes i kriminalitetsbekjempelsen. Datagrunnlaget for undersøkelsen er basert på en spørreundersøkelse gjennomført i de seks politidistriktene Agder, Hedmark, Sogn- og Fjordane, Sør-Trøndelag, Troms og Vestoppland for å avdekke realiteten i bruken av forvaltningsoppgavene i kriminalitetsbekjempelsen. Intervjuer ble gjennomført med sentrale personer i Justis- og politidepartementet og politidirektoratet for å avdekke intensjonene med bruken av forvaltningsoppgavene i kriminalitetsbekjempelsen. Funnene viser at intensjonen med en effektiv bruk av forvaltningsoppgavene i kriminalitetsbekjempelsen fra politidirektoratet sin side, har i ulik grad blitt en realitet ute i politidistriktene. Forvaltningsoppgavene er ulike, og enkelte er det unaturlig å bruke i kriminalitetsbekjempelsen. Men selv de forvaltningsoppgavene som det vil være naturlig å bruke i kriminalitetsbekjempelsen, blir ikke brukt systematisk. Det er forskjeller mellom distriktene, men vi har valgt å sammenfatte funnene i forhold til forskningsspørsmålene. Funnene viser at forvaltningsoppgavene kan og bør brukes mer aktivt i kriminalitetsbekjempelsen. For at dette skal skje kan distriktene selv fokusere på området. Dette krever etter vår mening sterkt lederfokus og vilje til deling av kunnskap innenfor distriktets ulike fagområder. Hvis det er ønskelig, kan Justisdepartementet og Politidirektoratet påvirke bruk av forvaltningsoppgavene i kriminalitetsbekjempelsen gjennom sentrale føringer og fokus i ulike lederfora.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectpolitino_NO
dc.subjectforvaltningno_NO
dc.subjectkriminalitetsbekjempelseno_NO
dc.subjectspørreundersøkelseno_NO
dc.subjectressursbrukno_NO
dc.titleForvaltning i politiet – intensjoner og realiteterno_NO
dc.title.alternativeEn undersøkelse av hvordan dagens forvaltningsoppgaver i politiet brukes i kriminalitetsbekjempelsenno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber139no_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record