Show simple item record

dc.contributor.authorHolm, Trine Anderdal
dc.date.accessioned2012-01-31T13:29:48Z
dc.date.available2012-01-31T13:29:48Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132421
dc.description.abstractMasteroppgaven omhandler et tema som jeg lenge har ønsket å forske på - møtevirksomhet i en statlig etat. Jeg fremsetter tidlig i oppgaven fire problemstillinger: 1. Hvordan oppfatter etatens ledergruppe effektiviteten i egen møtevirksomhet? 2. Hvilke trekk mener ledergruppen kan være årsak til manglende effektivitet i møtevirksomhet? 3. Hvilken møtekultur opplever ledergruppen som god? 4. I hvilken grad har størrelse og sammensetning av møtegruppen innvirkning på effektivitet og åpenhet i gruppa? Jeg ser på etatens evaluering av egen møtevirksomhet og deres vurdering av hvor effektiv de opplever at den er. Videre er jeg interessert i hva som er årsakene til at møter varer lenger enn de trenger og i hvilken grad etaten tillater manglende effektiv oppførsel i sin møtekultur. Er det bare enkeltindividers avvikende møtekultur som påvirker etatens effektivitet, eller opptrer gruppen forskjellig ut ifra hvilken størrelse og sammensetning den har? Dette undersøker jeg gjennom mine problemstillinger. Disse problemstillingene er gjennomgående i oppgaven og jeg gjennomsøker litteratur og ser på ulike metodevalg for å finne beste måte å besvare dem på. Jeg starter oppgaven med å gå gjennom litteratur som beskriver de punktene som jeg anser er viktige i forbindelse med møtevirksomhet. Effektivitet har en nøkkelrolle i oppgaven og jeg undersøker blant annet hvordan gruppers størrelse og sammensetning kan påvirke møteeffektiviteten. Jeg vurderer også hvilken rolle og innvirkning møteleder har for å sikre effektivitet. Videre omfatter oppgaven organisasjonskultur, hvordan denne påvirker etatens kommunikasjon og hvilken effekt dette har på møtenes effektivitet. Jeg valgte å benytte en kvantitativ metode i forskningen og sendte ut en spørreundersøkelse til etatens ledergruppe. I oppgaven gjennomgår jeg funnene fra undersøkelsen og benytter dem for å besvare problemstillingene mine. Mot slutten av oppgaven foretar jeg en generell sammenligning av mine funn mot andre undersøkelser med lignende tematikk. Dette gjøres for å gi etaten en pekepinn på hvordan andre virksomheter ser på effektivitet i møter.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectmøtevirksomhetno_NO
dc.subjecteffektivitetno_NO
dc.subjectorganisasjonskulturno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.subjectkvantitativ metodeno_NO
dc.subjectspørreundersøkelseno_NO
dc.titleTakk for møtet - om møtevirksomheten i en statlig etatno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber89no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record