Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFollestad, Carl Gustav
dc.contributor.authorJohansen, Jon Arne
dc.date.accessioned2012-08-20T06:49:06Z
dc.date.available2012-08-20T06:49:06Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132439
dc.descriptionMaster i offentlig ledelse og forvaltning, MPA 5, 2012no_NO
dc.description.abstractDen teoretiske gjennomgangen viser at CAF-modellen og balansert målstyring tar opp sider ved den "moderne kommune". Med bakgrunn i CAF-modellen, teoriene til Kaplan og Norton og tankesettet New Public Management (NPM) har Løten kommune gjennomgått en betydelig utvikling i retning av å bli en mer målrettet, moderne og effektiv kommune. Løten kommune har implementert sentrale sider ved ideene bak NPM og har f eks innført benchmarking, målekart for kommuneorganisasjonen og resultatbasert lønn. For å stramme opp en lite presis rapportering til kommunestyret, ble det innført et målekart for alle virksomhetene. Resultatene i vår undersøkelse viser at lederne har visse reservasjoner overfor disse, men at den nye måten å rapportere på har bedret prestasjonene til ledere og virksomheter. Et av hovedfunnene våre tyder på at svært mange av lederne i Løten kommune ikke kjenner kommunens uttrykte visjon. Likevel opplever lederne at de arbeider i henhold til intensjonene bak kommunens visjon og hovedstrategier. Videre viser funnene at det er de lederne som har arbeidet lengst i kommunen som har det sterkeste eierforholdet til visjonen. Det er kanskje ikke så overraskende, ettersom de har hatt anledning til å delta i utviklingen av visjonen. Ett av de funnene vi har sett på som svært overraskende er at ledere i Løten kommune ikke synes være opptatt av, eller lar seg motivere av, resultatlønn. Dette til tross for at resultatbasert lønn er en betydelig del av belønningssystemet som skal fremme gode resultater i styrings- og ledelsesverktøyet balansert målstyring. Derimot viser undersøkelsen at lederne gjerne ville hatt anledning til å bruke resultatlønn og bonuser for å belønne sine underordnede medarbeidere. Lederne i Løten kommune uttrykker en udelt positiv opplevelse av kommunens lederutviklingsprogram. Forfattere konkluderer med at dette har vært en ubetinget suksess. Dette leder oss til en erkjennelse av at det viktigste med CAF-modellen og BMS kanskje er at virksomhetslederne opplever å bli sett av sine overordnede.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectCAF-modellenno_NO
dc.subjectbalansert målstyringno_NO
dc.subjectNew Public Managementno_NO
dc.subjectNPMno_NO
dc.subjectLøtenno_NO
dc.subjectledereno_NO
dc.subjectmålekart
dc.subjectbenchmarking
dc.titleVirksomhetsstyring i Løten kommune: en studie av balansert målstyring og kvalitetsmodellen CAFno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242no_NO
dc.source.pagenumber144 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel